PORADNIA            

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

34 – 300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10
tel 33 861 33 09, 33 861 33 14

 

Żywiec 05.01.2021

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych! Zapraszamy!

Szanowni Klienci!

Przypominamy, że w ferie pracujemy realnie. Możecie korzystać z naszego wsparcia i dodatkowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych, w tym także związanych z epidemią koronawirusa.

Czekamy na kontakt.

Kilka przydatnych informacji:

NUMER BEZPŁATNEJ INFOLINII Z ZAKRESU PPP 800 080 222

Infolinia jest bezpłatna i całodobowa.

PORADNIA ON-LINE „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”

https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/

Zachęcamy do korzystania z pomocy!


Nabór do szkół OHP

(kliknij w obrazek aby powiększyć)Pomoce dla rodziców:

– Słuch fonematyczny EM (nowe)
– Jasny obraz wychowania (nowe)
– Lateralizacja i jej skutki  – leworęczność a nauka (nowe)
– Jeszcze jedna propozycja ćwiczenia na wzrok
Jak rozwijać widzenie)-Ewa Duniewicz
(dostępne tez w dziale opracowania)


Aktualizacja pracy poradni

Z DNIEM DZISIEJSZYM tj 04.05.2020
PORADNIA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ !!!


OD DNIA 04.05.2020r.

PORADNIA CZYNNA W GODZ. 8.00-16.00

WIZYTY PROSZĘ WCZESNIEJ UMAWIAĆ
TELEFONICZNIE 338613309 LUB 796943011

Jak się przygotować do wizyty w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszoną epidemią COVID-19 prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń dotyczących wizyt w Poradni:

  1. Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia terminu wizyty lub umówienia się na odbiór dokumentów (przyjmowani będą tylko osoby po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie).
  2. Prosimy aby na wizytę w Poradni dziecko przychodziło z jednym rodzicem/opiekunem.
  3. Na wizytę do Poradni zarówno rodzic, jak i dziecko przychodzą zdrowi, bez objawów infekcji – dzieci i rodzice z objawami infekcji nie będą przyjęci.
  4. Obowiązkowo należy zdezynfekować ręce po wejściu do Poradni – płyn jest dostępny przy wejściu oraz wypełnić ankietę i oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
  5. Na badanie przychodzimy w maseczkach (obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 4 roku życia).
  6. Wskazane jest, aby na badanie w Poradni przynieść jednorazowe rękawiczki.
  7. Prosimy o przyniesienie własnych przyborów do pisania (ołówek, długopis).
  8. Po przyjściu do Poradni prosimy o zgłoszenie się w sekretariacie.
  9. Oczekując na przyjęcie lub na dziecko które jest w trakcie badania prosimy                             o oczekiwanie w poczekalni i nie poruszanie się po korytarzach poradni.
  10. Prosimy rozważyć konieczność wizyty – jeżeli można udzielić porady telefonicznej lub załatwić sprawę w innej formie to preferujemy takie rozwiązanie. (prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy).

Bardzo ważny komunikat
dyrektora PPP !!

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej    z dnia 29 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz.780) zmieniającym rozporządzenie             w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania Poradni do powrotu do spotkań bezpośrednich.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne w sprawach związanych z wydawaniem orzeczeń i opinii niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży – odpowiedniego do ich potrzeb. Przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa rozpoczniemy diagnozy w kierunku wydania dokumentów a o kolejności i terminie jego przeprowadzenia decyduje po analizie dostępnej dokumentacji Dyrektor Poradni.

 

Wszystkie osoby umówione w terminie od 11.05.2020 prosimy o oczekiwanie na informację z naszej strony. W przypadku braku kontaktu z naszej strony na 2-3 dni przed umówioną wizytą prosimy o kontakt z telefoniczny (338613309, 338613314) lub mailowo pppzywiec@interia.pl

O szczegółach w procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Oczekujemy na odpowiedź na pismo w sprawie opracowania i sformułowania zasad i warunków sanitarnych prowadzenia diagnoz bezpośrednich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych skierowane do Głównego Inspektora Sanitarnego przez Związek Zawodowy Rada Poradnictwa w dniu 30 kwietnia 2020 r.

W każdej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

 

 

 

 

 

 


W ZWIĄZKU Z ZAISTANIAŁĄ SYTUACJĄ DYREKTOR PORADNI PO UZYSKANIU ZGODY ORGANU PROWADZĄCEGO!!!
ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ
DIAGNOSTYCZNĄ I TERAPEUTYCZNĄ PORADNI DO DNIA 27.03.2020 R.

DO DNIA 27.03.2020r.
PORADNIA CZYNNA W GODZ. 8.00-12.00
(TYLKO DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA)
WSZELKIE SPRAWY PROSZĘ ZAŁATWIAĆ PO WCZEŚNIEJSZYM
UMÓWIENIU GODZINY TELEFONICZNIE LUB MAILOWO

 


UROCZYSTE OTWARCIE PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŻYWCU

Szczegóły  uroczystości