17 Kwi

Zaproszenie

ZAPROSZENIE

Dyrektor Poradni mgr Magdalena Nowakowska zaprasza chętnych pedagogów szkół podstawowych na comiesięczne spotkania grupy, której celem jest współpraca i samokształcenie, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
Spotkania odbywać się będą w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 10.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żywcu na ul. Grunwaldzkiej 10
(począwszy od 09 stycznia 2018r.).
Zapisy w sekretariacie Poradni (osobiści lub telefonicznie).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz deklaracja comiesięcznego uczestnictwa.