09 Maj

Nowe artykuły

Nowe artykuły na podstronie opracowania pracowników

  • Etapy rozowoju mowy dziecka – Agnieszka Kufel-Hanzlik

  • Strategia postępowania terapeutycznego – propozycja zajęć logopedycznych z wykorzystaniem elementów SI