09 Maj

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Na BIP-ie poradni zostało opublikowane sprawozdanie finansowe jednostki za rok budżetowy 2018