11 Mar

Komunikat o pracy poradni

W ZWIĄZKU Z ZAISTANIAŁĄ SYTUACJĄ !!!

STAROSTA ŻYWIECKI ZAWIESZA DZIAŁALNOŚĆ
DIAGNOSTYCZNĄ I TERAPEUTYCZNĄ PORADNI DO DNIA 27.03.2020 R.

DO DNIA
27.03.2020r.

PORADNIA CZYNNA W GODZ. 8.00-12.00

(TYLKO DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA)