Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych! Zapraszamy!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie ferii zimowych! Zapraszamy!

Szanowni Klienci!

Przypominamy, że w ferie pracujemy realnie. Możecie korzystać z naszego wsparcia i
dodatkowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach
kryzysowych, w tym także związanych z epidemią koronawirusa.

Czekamy na kontakt.
Kilka przydatnych informacji:
NUMER BEZPŁATNEJ INFOLINII Z ZAKRESU PPP 800 080 222
Infolinia jest bezpłatna i całodobowa.

PORADNIA ON-LINE „ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE”
https://www.zawszejestjakieswyjscie.pl/
Zachęcamy do korzystania z pomocy!

Skip to content