Wsparcie Szkół z terenu działania Poradni

Wsparcie Szkół z terenu działania Poradni

W dniu 23.08.2021 Dyrektor Poradni wysłała do szkół z terenu działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Żywcu pismo dotyczące wsparcia szkół od września 2021r. Zawarte są tam istotne informacje o przygotowanych w tym zakresie działaniach Poradni. Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy pismo dotarło do Państwa szkół w skrzynce mailowej.

Skip to content